Susnet Facebook Like Box

Patrycja Bilińska

Sensoryczne doświadczenia szansą lepszego rozwoju

Dzieci rozwijające się w normie mają mnóstwo okazji do doświadczania świata wszystkimi zmysłami. Sprzyja to ich rozwojowi poznawczemu oraz zapewnia komfort psychiczny. Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości wrażeń sensorycznych umożliwia ujawnienie się potrzeb wyższego rzędu. Niedobór bodźców natomiast może wpływać niekorzystnie na całokształt funkcjonowania dziecka.  Nieprawidłowości w funkcjonowaniu zmysłów przejawiać się mogą niewłaściwą reakcją mózgu na bodźce w postaci błędnego rozpoznania, segregowania, interpretacji bądź ich integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Dzieciom z wieloraką niepełnosprawnością, szczególnie ruchową, trudno samodzielnie zdobywać doświadczenia zmysłowe. To dla nich powstał projekt „Szansa lepszego rozwoju” –  realizowany w ramach projektu unijnego – przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Przemyślu. Zajęcia odbywają się w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej – placówce dziennego pobytu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. „Pomysł projektu zrodził się już w ubiegłym roku.” – tłumaczy Kierownik NORW Janina Surmacz – „Dostrzeżenie potrzeby zwiększenia oddziaływań regulujących pracę zmysłów - zaoowocowało napisaniem projektu, który dla naszych dzieci stanowi rodzaj szansy na lepszy rozwój. We wrześniu rozpoczęły się pierwsze specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, w których wzięło udział dziewięcioro naszych wychowanków.”

W ramach projektu zakupiony został dodatkowy sprzęt i pomoce, które staną się niezwykle przydatnym uzupełnieniem już istniejącej w Ośrodku sali rehabilitacji oraz Sali Doświadczania Świata.

Mimo iż zajęcia odbywają się w soboty, dzieci chętnie przyjeżdżają do swojej szkoły. „Było super!” – komentuje swoje wrażenia po wyjściu z zajęć jedenastoletnia Andżelika. W indywidualnych i grupowych zajęciach uczestniczyć będzie do końca czerwca 2015 roku.

 

 

Joomla templates by a4joomla