Susnet Facebook Like Box

 

Terapia psychologiczna

 

W NORW Caritas psycholog odpowiedzialny jest za:

  1. Proces diagnozy psychologicznej nowych wychowanków oraz ewaluację diagnoz wychowanków, którzy już uczęszczają do Ośrodka
  2. Proces terapii psychologicznej
  3. Współpraca z wychowawcami i innymi terapeutami w NORW
  4. Współpraca z rodzicami i rodzeństwem osób z niepełnosprawnością
  5. Współpraca z instytucjami, poradniami

Diagnoza psychologiczna

Proces diagnozy rozpoczyna się już w pierwszych dniach wychowanka w Ośrodku, jednym z pierwszych kroków diagnostycznych jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat przyczyn niepełnosprawności oraz funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną, a także funkcjonowania wychowanka w środowisku domowym. W kolejnych krokach określany jest poziom funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego osób z niepełnosprawnością.

W trakcie diagnozy wykorzystywane są metody diagnostyczne tj.:

- wywiad psychologiczny

-obserwacja psychologiczna

- rozmowa psychologiczna

- testy psychometryczne

- Profil Psychoedukacyjny PEP-r

- Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig

- kwestionariusze

Uzyskane wyniki są integralną częścią całościowej diagnozy funkcjonalnej wychowanka, która konstruowana jest wraz z innymi specjalistami pracującymi z osobą z niepełnosprawnością (logopedą, wychowawcą, rehabilitantem). Na tej podstawie konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny wychowanka.

Terapia

W oparciu o diagnozę i IPE-T psycholog tworzy Program Rewalidacji Indywidualnej dla każdego z wychowanków na rok szkolny.

W ramach terapii indywidualnej prowadzone są zajęcia w wymiarze 60 minut tygodniowo dla uczniów z grup edukacyjno-wychowawczych oraz 60 minut tygodniowo dla wychowanków z grup rewalidacyjno-wychowawczych.

Terapia ma na celu:

- optymalizację funkcjonowania poznawczego uczniów i wychowanków

- usprawnienie funkcjonowania zmysłów

- poprawę funkcjonowania emocjonalno-społecznego wychowanków i uczniów

Formy terapii psychologicznej:

- terapia indywidualna

- terapia grupowa

- psychoedukacja

 

W ramach terapii wykorzystywane są metody:

- Program Rozwijający Percepcję Wzrokową Frostig & Horne

- Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych wg. Schooplera

- gry i zabawy edukacyjne rozwijające funkcje poznawcze

- gry multimedialne rozwijające funkcje poznawcze

- trening autogenny Schulza dla dzieci

- relaksacja w Sali Doświadczenia Świata

 

Współpraca z rodzinami

W ramach współpracy z rodzinami osób z niepełnosprawnością organizowane są cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców. Tematami spotkań są trudności wychowawcze związane z niepełnosprawnością dziecka, podniesienie samoświadomości i kompetencji społecznych rodziców. Prowadzone rozmowy są również doskonałą okazją do dzielenia się swoimi trudnościami z innymi rodzicami oraz do budowania akceptacji niepełnosprawności dziecka. Ponadto psycholog udziela potrzebnego wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.

 

Współpraca z pokrewnymi instytucjami

Psycholog odpowiada za współpracę z instytucjami:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku

- instytucjami i ośrodkami terapeutycznymi, z których wsparcia korzystają wychowankowie

 

 

Joomla templates by a4joomla