Susnet Facebook Like Box

 

Dla każdego dziecka w Ośrodku konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, oparty o wyniki badania psychologa, logopedy, fizjoterapeutów, obserwacje rodziców, wychowawców, a także zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. W tworzeniu Wielospecjalistycznej Diagnozy Funkcjonalnej biorą zatem udział wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem oraz rodzice.

Dwa razy do roku, w ramach ewaluacji, podsumowywane są efekty prowadzonej terapii oraz dokonywane ewentualne zmiany w programie.

Dzieci w Ośrodku pracują w małych grupach (od 2 do 8 osób), co sprawia, że wychowawcy mogą dostosować wszelkie formy aktywności i metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Do najczęściej stosowanych należą Metoda Ośrodków Pracy, terapia behawioralna, trening czystości, Stymulacja Polisensoryczna Według Pór Roku „Poranny Krąg” czy Metoda M. i Ch. Knillów.

 

Wszystkie zajęcia w Ośrodku uwzględniają indywidualne potrzeby wychowanków. Prowadzą je specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie (oligofrenopedagodzy).

 

Akceptacja, odpowiednie warunki, także lokalowe, specjalistyczna wiedza i zaangażowanie pracowników, a także duży zasób pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego daje naszym wychowankom szansę rozwoju na miarę ich możliwości.

 

Obchodzenie świąt, uroczystości czy udział w konkursach jest okazją do budowania w dzieciach poczucia sprawstwa i własnej wartości. Dzieci chętnie uczestniczą w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego, współorganizowanego przez naszą placówkę.

 

W celu integracji z lokalną społecznością i zainteresowania otaczającym światem i kulturą, odwiedzają bibliotekę, muzeum, skansen, posterunek policji, stację PKP, warsztat samochodowy, urząd pocztowy, sklep spożywczy, a także Telewizję Rzeszów itp…

 

W ramach dbania o rozwój religijny – dzieci uczestniczą nie tylko w zajęciach z religii, ale także wyjściach do kościoła parafialnego. Mają możliwość przyjęcia sakramentów – Komunii Świętej i Bierzmowania.

 

Wszyscy podopieczni są angażowani w życie Ośrodka, dzięki czemu mogą czuć się ważni, potrzebni i – miejmy nadzieję – szczęśliwi.


 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla